گام ۱

مدارک مورد نیاز برای متقاضیان تعویض و المثنی گواهینامه:

– اصل و کپی شناسنامه (در صورت داشتن توضیحات کپی صفحه توضیحات ممهور به مهر ثبت احوال)

– اصل و کپی کارت ملی

– کدپستی ۱۰ رقمی و آدرس دقیق پستی محل سکونت دائمی

– اعتبار اصل گواهینامه بر اساس یکی از شرایط زیر به پایان رسیده باشد:
. مخدوش و یا مهر و مندرجات آن ناخوانا شده و یا اینکه مشخصات شناسنامه‌ای فرد و یا وضعیت جسمانی دارنده گواهینامه تغییر یافته باشد.
. مفقود شده باشد که می‌بایست در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی، استعلام اولیه را انجام داده و در صورت نبود سابقه، به اداره راهنمائی و رانندگی صادر کننده گواهینامه مراجعه و برگه استعلام را تهیه نموده و به دفتر ارایه دهند.

– عکس: برای گواهینامه پایه یک، دو قطعه عکس رنگی و برای گواهینامه گروه ب، ۳ قطعه عکس رنگی با زمینه سفید در ابعاد ۴*۳ با زمینه سفید بدون عینک، کلاه، کراوات و آرایش – تمام رخ به صورتی که گردی صورت معلوم و مربوط به سال جاری باشد.

– اعلام گروه خونی: متقاضیانی که دارای کارت پایان خدمت می باشند می توانند، تصویر کارت پایان خدمت خود را ارائه نمایند در غیر این صورت می‌بایست به آزمایشگاه‌های مشخص شده توسط دفاتر جهت تعیین نوع گروه خونی مراجعه نمایند.

– برای المثنی گواهینامه شهرستان تهیه پاکت پستی از اداره پست مرکزی الزامی می‌باشد (فقط المثنی شهرستانها)

– اصل فیش بانکی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی

گام ۲

با در دست داشتن دارک لازم جهت تعویض یا المثنی گواهینامه به یکی از دفاتر پلیس + ۱۰ نزدیک محل زندگی خود مراجعه کنید.

گام ۳

متصدی پلیس + ۱۰ با تشکیل پرونده و ضمیمه کردن مدارک به آن، و نیز دریافت اثر انگشت سیستمی پرونده را جهت انجام معاینه چشم پزشکی به شما تحویل می دهد.

گام ۴

جهت انجام معاینه چشم پزشکی باید به یکی از مراکز طرف قرار داد ناجا که لیستی از این مراکز در دفتر پلیس + ۱۰ نصب شده است، مراجعه کنید.

گام ۵

پس از انجام معاینه پزشکی با رجوع دوباره به دفتر پلیس + ۱۰ و تحویل پرونده و نیز پرداخت تعرفه دفتر خدمات الکترونیک انتظامی جهت تعویض گواهینامه کار شما به اتمام رسیده و رسیدی از متصدی دریافت می کنید .

گام ۶

در زمان رجوع مامور پست به درب منزل یا آدرسی که جهت دریافت گواهینامه به دفتر پلیس + ۱۰ داده اید، باید رسید خود را نشان دهید تا گواهینامه را دریافت کنید.

به اشتراک گذاری

درباره نویسنده

شما هم نظر دهید