گام ۱

کار را با یک قطعه کاغذ مربعی شروع کنید.

چگونه یک خوک اوریگامی درست کنیم

گام ۲

بالا و پایین آن را به سمت وسط تا کنید.

گام ۳

هر چهار گوشه را به سمت وسط تا کنید.

چگونه یک خوک اوریگامی درست کنیم

گام ۴

گوشه های تا شده را برگردانید. آن ها را تا کرده بودید تا فقط خط ایجاد شود.

چگونه یک خوک اوریگامی درست کنیم

گام ۵

دو مثلث ابتدا و انتها را به سمت وسط تا کنید. (یک مستطیل ایجاد می شود) حالا مجدداً تا خوردگی ها را باز کنید.

چگونه یک خوک اوریگامی درست کنیم

گام ۶

گوشه ی مثلث را بیرون بیاورید.

چگونه یک خوک اوریگامی درست کنیم

گام ۷

این کار را برای سه مثلث دیگر هم تکرار کنید.

چگونه یک خوک اوریگامی درست کنیم

گام ۸

مدل را از وسط و به صورت عمودی تا کنید؛ به طوری که مثلث ها به سمت بیرون باشند.

چگونه یک خوک اوریگامی درست کنیم

گام ۹

مثلث را از نیمه به سمت داخل تا کنید. به این ترتیب پاها را ساخته اید که به سمت پایین هستند.

چگونه یک خوک اوریگامی درست کنیم

گام ۱۰

این کار را برای هر چهار مثلث زیر و روی کار تکرار کنید.

چگونه یک خوک اوریگامی درست کنیم

گام ۱۱

انتهای مثلث سمت چپ را به روی خودش تا کنید و سپس باز کنید.

چگونه یک خوک اوریگامی درست کنیم

گام ۱۲

بعد از اینکه باز کردید، آن را از قسمت تا شده به سمت داخل ببرید.

چگونه یک خوک اوریگامی درست کنیم

گام ۱۳

قسمت تا شده به سمت داخل را بگیرید و سپس آن را به سمت بیرون تا کنید.

چگونه یک خوک اوریگامی درست کنیم

گام ۱۴

انتهای دیگر آن را بگیرید و تا کنید. اما نه به سمت لبه بلکه به سمت بالا.

چگونه یک خوک اوریگامی درست کنیم

گام ۱۵

تا را باز کنید و سپس در جهت معکوس تا کنید.

چگونه یک خوک اوریگامی درست کنیم

گام ۱۶

خوک را به حالت ایستاده قرار دهید. کار تمام است.

چگونه یک خوک اوریگامی درست کنیم

نکات و هشدارها

برای ساخت خوک حتماً از کاغذهای بازیافتی استفاده کنید.

می توانید از کاغذ قهوه ای رنگ، مشکی و یا خال دار استفاده کنید.

سعی کنید کاغذ را خوب تا کنید. به این ترتیب خوک بهتر می ایستد.

برای شروع این یک اوریگامی خوب برای کودکان است.

می توانید یک جای مخصوص برای اوریگامی انتخاب کنید و آن را در کلاس در معرض دید قرار دهید.

منابع

WikiHow

به اشتراک گذاری

درباره نویسنده

شما هم نظر دهید