آماده سازی نخ دست بند

گام ۱

نخ مخصوص دست بند را با قیچی خیاطی به سه قسمت مساوی برش دهید.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

گام ۲

سه تکه نخ را از بالا به هم گره بزنید. ابتدا گره ای شل بزنید و سپس این گره را در نقطه ای ۲۵ سانتی متر پایین تر از بالای نخ ها سفت کنید.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

گام ۳

نخ های گره زده شده را با نوار چسب هایی به میز یا روی زمین بچسبانید تا ثابت شود.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

گره زدن دست بند

این دست بند از توری ضخیمی تشکیل شده است که با گره های مربعی درست می شود:

گام ۴

هر یک از نخ ها را از دیگری جدا کنید به شکلی که مانند یک خیمه شود. در حقیقت نخ سمت چپ (۱)، وسط (۲) و سمت راست (۳) خواهیم داشت. نخ ۱ را برداشته و به روی نخ ۲ و ۳ بیاورید.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

گام ۵

نخ ۳ را روی نخ ۱ برگردانید.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

گام ۶

انتهای نخ ۳ را گرفته و به زیر حلقه ای که بین نخ ۱ و ۲ ایجاد شده ببرید.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

گام ۷

نخ ۱ و ۳ را بکشید تا گره ایجاد شود. در زمان گره زدن، نخ ۲ باید ثابت باشد تا بتوانید گره ای محکم به صورت نیمه مربع ایجاد کنید.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

گام ۸

گره ی مربعی را اینگونه محکم کنید: نخ ۱ را برداشته و زیر نخ ۲ و ۳ ببرید. سپس نخ ۳ را به زیر نخ ۱ ببرید و انتهای نخ ۳ را نگه داشته و آن را از حلقه ای که بین نخ ۱ و ۲ ایجاد می شود، عبور دهید.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

گام ۹

تعدادی گره مربعی دیگر بزنید. گره ها باید به تعدادی برسد که خطی صاف را ایجاد کند تا بتوان مهره ها را در آنجا قرار داد. معمولا ۴ تا ۶ گره قبل از اولین مهره نیاز است.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

گام ۱۰

یکی از مهره هایی که دارید را داخل نخ ۲ قرار دهید. این مهره را به سمت آخرین گره ای که زده اید بکشانید.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

گام ۱۱

زیر این مهره را گره بزنید. هدف از این کار، محصور کردن مهره در گره مربعی شکل است.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

گام ۱۲

مهره های بیشتری را، به ترتیبی که اشاره شد، اضافه کنید. بین هر مهره می توانید ۱ تا ۲ گره مربعی بزنید و این کار را پس از اضافه کردن هر مهره، ادامه دهید. سعی کنید در ابتدا و انتهای دست بند تقارن ایجاد کنید؛ البته نیازی به وجود تقارن در میان دست بند نمی باشد. بسته به اندازه ای که دست بند مورد نظرتان دارد، پنج تا شش مهره اضافه کنید. توجه داشته باشید که اندازه مهره ها نیز در کم یا بیشتر کردن مهره ها موثر می باشد.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

گام ۱۳

انتهای دست بند را نیز همانند ابتدای آن با چند گره مربعی ببندید. توجه داشته باشید که تقارن در این قسمت از دست بند، برای زیبا جلوه کردن آن بسیار مهم است.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

بستن انتهای دست بند

گام ۱۴

انتهای دست بند را گره بزنید. پس از زدن آخرین گره، دست بند را برگردانید. با نگه داشتن دو نخ ۱ و ۳، گره را محکم بزنید. با کمی چسب مایع، گره ها را محکم تر کنید و بگذارید به مدت یک ساعت بماند تا خشک شود. همین کار را بر روی سمت دیگر دست بند نیز انجام دهید.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

گام ۱۵

انتهای دو نخ باقیمانده را تا انتهای گره ی آغشته به چسب ببرید. حواستان باشد که دو طرف نخ وسط را نبرید.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

ساخت قلاب و منگوله

گام ۱۶

یک قلاب گره ای متحرک بسازید. یک نخ ۵۰ سانتی ببرید.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

گام ۱۷

این نخ را بین نخ باقی مانده (وسط) قرار دهید. دو انتهای نخ وسط اکنون یک نخ مرکزی هستند و نخ جدید در نقش نخ های راست و چپ است.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

گام ۱۸

با این حساب، به روشی که آموخته اید، با استفاده از نخ های راست و چپ، گره ای مربعی روی این نخ وسط بزنید. این گره را کمی شل بزنید تا قابل حرکت باشد و بتوانید از این راه، اندازه دلخواه دست بند را تعیین کنید.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

گام ۱۹

حال پنج گره بزنید و انتهای آن را به ترتیبی که فرا گرفته اید، ببندید. به پشت این گره ها چسب نزنید، چرا که باید حالتی متحرک داشته باشد. انتهای نخ را ببرید تا دو نخ راست و چپ، از دو طرف دست بند باقی بمانند.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

گام ۲۰

به دو انتهای این نخی که شل است، دو مهره وصل کنید و انتها و ابتدای آن را گره مربعی بزنید. انتهای این نخ را فقط زمانی که مقدار زیادی از نخ باقی مانده بود، ببرید.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

گام ۲۱

از دست بندی که درست کرده اید لذت ببرید. با تمرین و تکرار، قشنگ ترین دست بند شامبالا را می توانید بسازید.

چگونه دست بند شامبالا بسازید

نکات و هشدارها

اگر مهره هایی که دارید خیلی بزرگ بود، سعی کنید گره های بیشتری بین هر مهره بزنید.

مهره های طرح شامبالا را با کمی ذوق فردی می توانید در خانه نیز بسازید. چند عدد مهره صاف به اندازه دلخواه پیدا کنید. سنگ های ریز مصنوعی، پولک و یا دیگر وسایل تزیینی درخشان را با چسب مایع روی تمام سطح آن بچسبانید و بگذارید به خوبی خشک شود.

منابع

WikiHow

به اشتراک گذاری

درباره نویسنده

شما هم نظر دهید