گام ۱

یک صفحه جدید باز کنید. در قسمت پنجره جدید (New)، پهنا (Width) را روی ۱۰۲۴ پیکسل، ارتفاع (Height) را روی ۷۶۸ و محتوای پس زمینه (Background Contents) را روی رنگ سفید (White) تنظیم کنید.

چگونه از ابزار رنگ فوتوشاپ استفاده کنیم

گام ۲

ابزار فرچه (Brush) را انتخاب کنید (B). این ابزار، قدیمی ترین ابزار موجود در برنامه فوتوشاپ و برنامه های دیگر ویرایش تصویر به شمار می رود.
منوی فرچه در حقیقت محل ابزار مداد (Pencil)، ابزار جایگزین رنگ (Color Replace) و فرچه همزن (Mixer) نیز هست.
ابزار مداد، خطوطی با ضخامت های مختلف ترسیم می کند و با وجود اینکه می توانید فرچه های مختلفی را استفاده کنید، این ابزار فرچه هیچ مشخصه خوش نماسازی دیگری ندارد.
با ابزار جایگزین رنگ می توان رنگ های مختلفی را به جای هم آورد.
فرچه همزن، رنگ های مختلف را با هم مخلوط می کند، به همان شیوه ای که یک هنرمند رنگ های مختلف را روی یک صفحه در هم می آمیزد.
رنگی را برای فرچه انتخاب کنید. روی قسمت Foreground Color، در پایین لیست ابزار، کلیک کنید. صفحه انتخاب رنگ ها ظاهر می شود. رنگ دلخواه خود را انتخاب کنید و سپس روی Ok کلیک کنید.

چگونه از ابزار رنگ فوتوشاپ استفاده کنیم

گام ۳

یک فرچه بردارید. انتخاب کننده ی فرچه (brush picker) در سمت چپ بالای پنجره فوتوشاپ قرار دارد. به ضخامت و بزرگی فرچه دقت داشته باشید. اندازه (Size)، قطر فرچه و کلفتی (Hardness)، لبه های فرچه را تعیین می کند. یک فرچه با Hardness 100 درصد، لبه کلفت دارد، درحالی که کلفتی صفر درصد، فرچه را شبیه یک پر یا قلم مو می کند. می توانید اندازه را روی ۳۰ و کلفتی را روی ۵۰ درصد قرار دهید.

چگونه از ابزار رنگ فوتوشاپ استفاده کنیم

گام ۴

با رنگی که انتخاب کردید، کمی خط خطی کنید تا دست تان بیاید که این ابزار چگونه کار می کند. می توانید شفافیت (Opacity) و میزان جریان (Flow) را از منوی بالای صفحه انتخاب کنید. جریان تعیین می کند که با هر بار پاشیدن رنگ روی صفحه، چه مقدار رنگ پخش شود.

چگونه از ابزار رنگ فوتوشاپ استفاده کنیم

گام ۵

برای اینکه تفاوت شفافیت و جریان را متوجه شوید، شفافیت را روی ۵۰ درصد قرار دهید و سپس بدون اینکه دست خود را از روی کلیک بردارید، روی صفحه خالی، خط خطی کنید. اگر رنگ قرمز را استفاده کنید، لکه ای صورتی رنگ را مشاهده خواهید کرد. اگر دست خود را از روی کلیک بردارید و دوباره شروع به خط خطی کردن کنید، حواستان باشد که از همان نقطه ای که قطع کرده اید، این کار را شروع کنید، تا آن ناحیه تیره تر نشود. با هر پاشیدن رنگ، شفافیت اضافه تر می شود. شفافیت را به ۱۰۰ درصد برگردانید.
جریان را روی ۲۵ درصد و شفافیت را روی ۱۰۰ درصد بگذارید و کمی خط خطی کنید. می بینید که با هر بار پاشیدن رنگ و ادامه ی آن، رنگ قرمز شکل می گیرد. شفافیت سریع به ۱۰۰ درصد می رسد. اگر جریان را روی ۱۰۰ درصد بگذارید، رنگ کامل سریع روی صفحه تشکیل می شود.
زمانی که متوجه تفاوت این دو ابزار شدید، با نگه داشتن دکمه های ترکیبی Ctrl-Delete، کل صفحه را پاک کنید تا صفحه به رنگ پس زمینه درآید. دکمه های ترکیبی Alt-Delete صفحه را به رنگ پیش زمینه در می آورد.

گام ۶

ابزار شکل (Shape) را انتخاب کنید (U). به صورت پیش فرض، ابزار مستطیل (Rectangle) انتخاب می شود. با کلیک بر روی منوی Shape، ابزار چندگوش (Polygon) را انتخاب کنید.

چگونه از ابزار رنگ فوتوشاپ استفاده کنیم

گام ۷

در بالای پنجره فوتوشاپ، تنظیماتی می بینید. با بازکردن منوی Shape، می توانید شکل (Shape)، مسیر (Path) و یا پیکسل (Pixels) را انتخاب نمایید. با انتخاب شکل، می توانید اشکال بسته ای را بسازید که در حقیقت با ابزار Pen هم می توانید بکشید. در قسمت Fill، رنگ این شکل را انتخاب کنید و رنگ خط دور اشکال را در قسمت Stroke انتخاب و در قسمت بعد که با Stroke width مشخص شده، پهنای خطوط این اشکال را تعیین کنید. در قسمت بعد، Stroke Options، می توانید نوع خطوط این اشکال را تعیین کنید (برای مثال، خطوط نقطه چین یا صاف).

چگونه از ابزار رنگ فوتوشاپ استفاده کنیم

گام ۸

یکی دیگر از امکاناتی که در قسمت ابزار چندگوش وجود دارد، قسمت ضلع ها (Sides) است، که می تواند بین ۳ تا ۱۰۰ ضلع باشد.

چگونه از ابزار رنگ فوتوشاپ استفاده کنیم

گام ۹

برای ساختن یک چندضلعی، روی صفحه کلیک کنید و بکشید. چند ضلعی ای که می خواهید، از وسط تصویر شروع به ساخته شدن می کند و تا نقطه ای که موشواره را بکشید، ادامه می یابد. قبل از این که کلیک را رها کنید، ببینید که آیا شکلی که می خواهید ساخته شده یا خیر.

چگونه از ابزار رنگ فوتوشاپ استفاده کنیم

گام ۱۰

وقتی که کلیک را رها کردید، چندضلعی با رنگ هایی که انتخاب کردید درست می شود.
می توان برای ساختن سریع یک چندضلعی، روی صفحه یک بار کلیک کنید. صفحه ای باز خواهد شد که به شما پارامترهای ایجاد چندضلعی را نشان خواهد داد که می توانید آنها را انتخاب کنید.

چگونه از ابزار رنگ فوتوشاپ استفاده کنیم

گام ۱۱

ابزار سطل رنگ (Paint Bucket) را انتخاب کنید (G). از آنجایی که این ابزار، دومین ابزار در این منو است، مطمئنا می خواهید که این ابزار را زودتر بشناسید.

چگونه از ابزار رنگ فوتوشاپ استفاده کنیم

گام ۱۲

احتمالا با این ابزار آشنا هستید: این ابزار در تمام برنامه های ویرایش تصویر وجود دارد. این ابزار، فضایی که مدنظرتان هست را با رنگی که انتخاب کرده باشید، رنگ خواهد کرد. در حالی که تمام برنامه ها، زمانی که این ابزار را به کار می برید، تصویر را با رنگ های یکدست (solid colors) پر می کنند، فوتوشاپ این امکان را برایتان فراهم می سازد تا تلورانس را تنظیم کنید و با این کار، هر پیکسلی که درون این منطقه ی کلیک شده باشد، رنگ شود. برای مثال، در تصویر می بینید که سمت راست آن، با رنگ آبی، در حالت شفاف و با تلورانس ۱۶۵، رنگ شده است.
حرف D را بفشارید تا رنگ های پیش فرض پیش زمینه و پس زمینه انتخاب شود، سپس دکمه های ترکیبی Ctrl-Delete را بفشارید تا صفحه کاملا پاک شود.

چگونه از ابزار رنگ فوتوشاپ استفاده کنیم

گام ۱۳

ابزار شیب (Gradient) را انتخاب کنید (G). اگر ابزار سطل رنگ و یا ابزار قطره ریختن سه بعدی (۳D Material Drop) انتخاب شده است، دکمه های ترکیبی Shift-G را فشار دهید تا ابزار شیب انتخاب شود. این ابزار این امکان را فراهم می سازد تا یک ناحیه را با ترکیب یکدست از ۲ یا چند رنگ، پر کنید.

چگونه از ابزار رنگ فوتوشاپ استفاده کنیم

گام ۱۴

در بالای پنجره فوتوشاپ، روی قسمت gradient کلیک کنید و رنگ آبی، قرمز و زرد را در سمت راست بالای این ابزار، با دوبار کلیک کردن، انتخاب کنید.

چگونه از ابزار رنگ فوتوشاپ استفاده کنیم

گام ۱۵

کلیک کنید و از سمت چپ بالای صفحه به سمت راست پایین صفحه بکشید.

چگونه از ابزار رنگ فوتوشاپ استفاده کنیم

گام ۱۶

همانند ابزار سطل رنگ، می توانید ابزار شیب را در مورد تصویری با الگوهای روی هم قرارگیری مختلف، اعمال کنید. مقایسه کنید و ببینید چگونه هر یک با ترکیب شیب، تقابل خواهند داشت.
برای ویرایش یک شیب، روی قسمت شیب کلیک کنید. ویرایشگر شیب ظاهر می شود. روی نوار رنگ ها کلیک کنید و یک رنگ را برای یک نقطه انتخاب کنید و آن نقطه را تا جایی که می خواهید آن رنگ ادامه پیدا کند، بکشید. روی نوارهای سیاه در بالای صفحه کلیک کنید و میزان شفافیت را تنظیم کنید.
ویرایشگر شیب را ببندید.

چگونه از ابزار رنگ فوتوشاپ استفاده کنیم

شما چقدر فوتوشاپ رو می شناسین؟ اصلا دوست دارید فوتوشاپ یاد بگیرید؟

منابع

WikiHow

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
به اشتراک گذاری

درباره نویسنده

شما هم نظر دهید