۱

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
عکس نمونه را دوباره باز کنید. اگر مراحل قبلی این چگونه را انجام داده و روی تصویر ذخیره کرده اید، می توانید در قسمت لایه ها در سمت راست صفحه (و یا از منوی Windows)، روی آیکون چشم کلیک کنید تا لایه های تصویر انتخاب شود و پس از غیرفعال کردن لایه متن، لایه تصویر را فعال کنید.

۲

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
استامپ کلون (Clone Stamp) را انتخاب کنید (S). این ابزار به شما اجازه می دهد تا بخشی از تصویر را انتخاب کنید و آن را روی بخش دیگری از تصویر کپی کنید.

۳

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
یک فرچه انتخاب کنید. در بالای پنجره، در سمت راست آیکون استامپ کلون، قسمت فرچه قرار دارد. روی آن کلیک کرده و فرچه مناسب را انتخاب کنید.

۴

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
با استفاده از کشوی اندازه (Size)، اندازه فرچه را روی ۵۰ قرار دهید.
منبع کلون را تنظیم کنید. قبل از اینکه بتوانید تصویر را کلون کنید، باید آنچه که می خواهید کپی شود را انتخاب کنید. می خواهیم قایق سفید رنگ میان تصویر را با آب بپوشانیم. با نگه داشتن دکمه Alt، روی تصویر، نزدیک جایی که بافت آب تغییر کرده (با قرمز مشخص شده) کلیک کنید.

۵

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
در این حالت، مکان نما را نزدیک قایق سفید رنگ ببرید و تا جایی که می توانید، با فاصله موجود در بافت آب، جور در آورید. مکان نماو جایی که باید بروید، در تصویر نشان داده شده است.

۶

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
روی موشواره کلیک کرده و نگه دارید و دور قایق را تا جایی که می توانید رنگ آمیزی کنید. شاید بخواهید یک سری الگوی تکراری را شروع کنید، اما به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید این کار را سریع تر انجام دهید. در تصویر مشاهده می کنید که پس از نقاشی، قایق به شکل در آمده است.

۷

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
حاشیه های محل کلون شده را صاف کنید. برای انجام این کار، روی قسمت فرچه کلیک کنید و Hardness را روی صفر درصد قرار دهید تا به مرور، حاشیه های این ابزار محو شود. منبع کلون تقریبا مشابهی را انتخاب کنید، سپس به روی حاشیه های بیرونی محل کلون شده بروید. با رفتن به این محل ها، روی بخش های مختلف آب کلیک کنید تا الگوهای مشابه کوچک شوند. در تصویر مشاهده می کنید که این کار چگونه انجام شده است.

۸

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
می توانید برای بهتر درآمدن کار، از فرچه کوچک تر استفاده کنید و قسمت دکل قایق را کلون کنید.
در منوی استامپ کلون، استامپ الگو نیز وجود دارد. این ابزار نیز دور تصویر شما را رنگ می کند، اما به جای اینکه قسمتی از تصویر را در آن انتخاب کنیم، این ابزار با استفاده از الگویی که تعیین می کنیم، رنگ می کند.

۹

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
برای انتخاب الگوی خاص خود، قسمتی از تصویر را با استفاده از ابزار مستطیلی Marquee انتخاب کنید، سپس از منوی ویرایش (Edit)، تعیین الگو (Define Pattern) را انتخاب کنید. الگوی جدید خود را نام گذاری کنید، ابزار استامپ الگو را انتخاب کنید و سپس روی قسمت الگو کلیک کنید. دور تصویر را رنگ آمیزی کنید و به این طریق، الگو روی تصویر حک خواهد شد.

۱۰

با تیک زدن قسمت Aligned، الگوهایی آجری مانند ایجاد خواهد شد.
برداشتن تیک قسمت Aligned باعث می شود الگوی آجر با هر کلیک دوباره راه اندازی شود، که در نتیجه الگویی طبیعی تر را ایجاد خواهد کرد.
اگر قسمت Impressionist را تیک بزنید، نقطه های تصادفی رنگ که از الگو گرفته شده اند را خواهید داشت. اندازه این نقطه ها، با اندازه فرچه تعیین می شود.

۱۱

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
فرچه پیشین (History Brush) را انتخاب کنید (Y). این ابزار می تواند تصویر شما را به حالت قبلی خود برگرداند، البته به جز زمانی که در بین کار تصویر را ذخیره کرده باشید و دوباره آن را باز کرده باشید.

۱۲

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
روی قسمت History بروید. اگر آن را پیدا نمی کنید، History را از منوی Window انتخاب کنید. در بالای پنجره History، تصویر کوچک عکس نمونه را می بینید. جعبه کنار آن را تیک بزنید تا روی آن کار رنگ آمیزی را انجام دهید.

۱۳

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
می توانیم با انتخاب قسمت فرچه پیشین و با استفاده از فرچه و تنظیم اندازه فرچه به ۱۰۰ و کلفتی آن به ۱۰۰ درصد، آن قایق سفید رنگی که در مرحله قبل، استامپ کلون کردیم را به حالت اول برگردانیم.
جایی که قایق قرار داشته، روی موشواره کلیک کنید و نگه دارید و با شروع رنگ آمیزی، رنگ قایق به حالت اول در خواهد آمد.

۱۴

از ابزار فرچه پیشین، برای بازگرداندن تصویر به رنگ اصلی اش استفاده کنید.

۱۵

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
فرچه تعمیر (Healing) نقاط را انتخاب کنید (J). این ابزار، همانند استامپ کلون، مس تواند دور تصویر را با قسمت دیگر تصویر رنگ کند. البته در این حالت، این کار از طریق دور ناحیه ای که در حال رنگ کردن هستید، انجام می شود. این ابزار نتایج کاملا طبیعی را ایجاد خواهد کرد.

۱۶

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
در حالی که فرچه تعمیر نقاط را انتخاب کرده اید، فرچه گرد، با گردی ۵۰ پیکسل و کلفتی ۵۰ درصد را انتخاب کنید.
از سمت راست خانه ی قهوه ای رنگ، در وسط تصویر شروع کنید و رنگ اندکی از سمت درختان به سمت خانه بپاشید. می بینید که خانه زیر درختان محو خواهد شد.

۱۷

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
رنگ کردن خانه را ادامه دارید تا جایی که محو شود. می توانید روی حاشیه ها بیشتر کار کنید تا دامنه کوه، طبیعی تر به نظر برسد.

۱۸

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
ابزار روتوش (Dodge Tool) را انتخاب کنید (O). روتوش و سوزاندن مربوط به بردن فیلم های عکاسی به تاریک خانه است. با پوشاندن (Masking یا Dodging) قسمت هایی از تصویر که مانع از رسیدن نور به عکاس شده اند، می توان به محل پوشش داده شده نور بیشتری دهد، نور بیشتری از آن عبور داد و یا محل سوخته شده را تاریک تر کرد. ابزارهای Dodge و Burn در فوتوشاپ نیز همین کار را می کند، البته به مراتب دقیق تر از آن.

۱۹

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
با انتخاب ابزار Dodge، اندازه فرچه را روی ۵۰ و کلفتی را روی ۵۰ درصد بگذارید. در سمت راست قسمت فرچه، بازه (Range) را روی برجسته (Highlights) و میزان نور (Exposure) را روی ۵۰ درصد قرار دهید.
حال می خواهیم مقداری نور به قایق در سمت راست زیر صفحه، بدهیم. قایق را از نزدیک عبارت “The Saint” شروع به رنگ زدن کنید. می بینید که چقدر روشن تر می شود. همچنین می بینید که اگر کمی پایین بیایید و روی اتاقک چوبی را رنگ کنید، چندان تغییری ایجاد نمی شود: تنها قسمت های سفید رنگ روشن تر می شود. آن تکه نور خورشید نزدیک اتاقک چوبی نیز به طور قابل توجهی، درخشان تر می شود.

۲۰

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
با دکمه های ترکیبی Shift-O، ابزار را به ابزار Burn تغییر دهید. جدول رنگ و الگوی فرچه و تنظیمات نوردهی ثابت می ماند، اما Range را به Shadow تغییر دهید. آب را به نزدیک قایق ها بیاورید. می بینید که آب تیره تر می شود، اما قایق های روشن چندان تغییری نمی کنند.

۲۱

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
با فشردن دوباره Shift-O، ابزار را به اسفنج (Sponge) تغییر دهید. این ابزار به شما کمک می کند تا میزان اشباع رنگ یک تصویر را کم (حذف رنگ) و زیاد (پر رنگ کردن) کنید. با انتخاب ابزار Sponge، حالت (Mode) را در پنجره بالا، به Desaturate تغییر دهید. پشت قایق را کم رنگ کنید، تا جایی که تنها رنگ های سیاه و سفید باقی بماند. اکنون حالت را روی Saturate قرار دهید. قسمت جلوی قایق را پر رنگ کنید. به مرور، رنگ تصویر برجسته تر می شود. برای مقایسه، وسط قایق را رنگ نکنید و با قسمت های دیگر مقایسه کنید.

ابزار پیشرفته

۲۲

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
ابزار قلم (Pen Tool) را انتخاب کنید (P). این ابزار امکان ایجاد گزینش های دقیق و قابل ویرایش را فراهم می سازد. این ابزار تا حدودی پیشرفته است و نیاز به تمرین دارد تا بتوانید درست از آن استفاده کنید. روی آیکون آن کلیک کنید و یا P را بزنید تا انتخاب شود. مکان نما به صورت نوک یک خود نویس در می آید.
بار دیگر قایق وسط تصویر را انتخاب کنید، روی قسمت جلویی قایق کلیک کنید، جایی که بدنه قایق با آب مماس است، و آن را در امتداد خط آب بکشید تا به وسط قایق برسید. دو گیره از نقطه شروع (نقطه لنگر)، به صورت خطی صاف، مشاهده خواهید کرد. زمانی که به وسط بدنه رسیدید، دکمه موشواره را رها کنید.

۲۳

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
می بینید که گیره ها باقی می مانند. حال، روی عقب قابق کلیک کنید و نگه بدارید، و در طول تقریبا نصف عقب قایق، بالا بکشید. دکمه موشواره را رها نکنید.
می بینید که گیره های اولیه ناپدید می شوند و گیره های جدیدی که از دومین نقطه لنگر به اینجا کشیده شده اند. همچنین خطی قوسی شکل مشاهده خواهید کرد که از نقطه اول لنگر، به سمت آب کشیده شده و به سمت نقطه دوم لنگر خواهد رفت.

۲۴

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
اگر گیره را دور نقطه دوم لنگر، به پایین بکشید، می بینید که خط مثل یک نوار پلاستکی خم می شود. نگران نباشید اگر به قایق چسبید. با توجه به تصویر، نقاط لنگر دور بدنه کشتی را به اتمام برسانید. در نهایت، روی نقطه اولیه لنگر کلیک کنید تا حلقه بسته شود.

۲۵

خط دور قایق ممکن است به شکل خط موجود در شکل بالا باشد و ارتباط اندکی با قایق داشته باشد. حال می توانیم آن را با ابزار انتخاب مستقیم، تصحیح کنیم.

۲۶

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
ابزار انتخاب مستقیم (Direct Selection) را انتخاب کنید (A). مطمئن شوید که مکان نما به رنگ سفید باشد و نه سیاه. اگر سیاه بود، با دکمه های ترکیبی Shift-A و یا استفاده از منوی ابزار انتخاب، می توانید ابزار انتخاب مستقیم را انتخاب کنید.

۲۷

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
روی اولین نقطه لنگر کلیک کنید. دستگیره ها طبق معمول ظاهر می شوند. روی دستگیره سمت راست کلیک کرده و آن را تکان دهید: توجه داشته باشید که دستگیره های راست و چپ با هم، دور نقطه لنگر، تکان خواهند خورد. حال با فشردن دکمه های ترکیبی Ctrl-Alt، روی دستگیره راست کلیک کنید و آن را به سمت بالا بکشید.

۲۸

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
توجه داشته باشید که تنها دستگیره راست حرکت می کند و خط بین نقطه لنگر بالا، روی قسمت جلوی قایق، و نقطه ای که در حال ویرایش آن هستید، در حال نزدیک شدن به بدنه قایق خواهد بود. دستگیره را تقریبا تا نصفه ی بدنه قایق بالا بکشید و آن را در آنجا رها کنید.
روی نقطه لنگر زیری در قسمت عقب قایق کلیک کنید. زمانی که دستگیره ها را دیدید، روی دستگیره سمت راست کلیک کنید و آن را به آرامی به سمت بالا بکشید. حال می توانید ببینید که خط، شروع به ترازشدن با خط آب می کند. آن دستگیره و دستگیره سمت چپ نقطه اول لنگر را تنظیم کنید، تا جایی که خط با خط آب، تا حد ممکن تراز شود.
ممکن است لازم باشد خود نقاط لنگر را نیز تنظیم کنید؛ این کار با کلیک روی آنها و کشیدنشان و یا کلیک روی آنها و با استفاده از مکان نماهای پیکان برای اشاره آنها در هر جهتی، انجام می شود. زمانی که این کار را انجام دادید، خط زیری باید شبیه تصویر مقابل شود.

۲۹

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
با کشیدن خط کاملا نزدیک به قایق، دور قایق کار کنید. نیازی نیست که انتخاب کاملا دقیقی در این نقطه انجام دهید، تنها ببینید که چگونه لنگرها و دستگیره ها کار می کنند.

۳۰

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
زمانی وجود دارد که نیازی نیست گوشه هایی صاف و گرد داشته باشید، لذا می توان دستگیره ها را خاموش کرد تا بتوان گوشه هایی سریع ایجاد کرد. لبه جلویی اتاقک، یکی از آن جاها است. به نقطه لنگری که ایجاد کردید بروید، با نگه داشتن دکمه های Ctrl-Alt، روی آن نقطه لنگر و نقطه ی زیر آن کلیک کنید. می بینید که دستگیره ها ناپدید خواهند شد و خط بین دو نقطه صاف است و نه گرد.

۳۱

چگونه با ابزار رتوش فوتوشاپ کار کنیم
وقتی که کار تنظیم دستگیره ها را به پایان رساندید، روی خط راست کلیک کنید و Make a Selection را از منو انتخاب کنید. روی پنجره ای که ظاهر می شود، OK کنید. حال، قایق انتخاب شده است. اگر می خواهید آن را ویرایش کنید، می توانید این کار را در پنجره Paths انجام دهید. دکمه های Ctrl-D را نگه دارید تا این انتخاب غیرفعال شود، روی path (Work Path) کلیک کنید، اطمینان حاصل کنید که ابزار Direct Selection فعال باشد و ویرایش را شروع کنید. پس از اتمام، می توانید یک انتخاب جدید داشته باشید.

۳۲

تذکر: اگر می خواهید این path را برای استفاده دگربار ذخیره کنید، روی عبارت Work Path کلیک کنید، نامی به آن بدهید و Enter کنید. این path همراه با فایل شما ذخیره خواهد شد.

تا حالا روی عکساتون تو فوتوشاپ کار کردین؟

منابع

WikiHow

No votes yet.
Please wait...
به اشتراک گذاری

درباره نویسنده

شما هم نظر دهید