انتخاب روبان

گام ۱

اول تصمیم بگیرید چه چیزی می خواهید درست کنید. این تصمیم گیری برای انتخاب رنگ و جنس روبان به شما کمک می کند. برای مثال اگر می خواهید روبان تزیین شده را برای روی لباسی که می دوزید استفاده کنید، باید رنگ و جنس روبانی که انتخاب می کنید با لباس هماهنگ باشد.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۲

کیفیت روبان را هم درنظر بگیرید. جنس استاندارد برای روبان ساتن است، اما کار با آن -به دلیل لیز بودن- ممکن است برای افراد مبتدی سخت باشد. برای شروع، استفاده از یک روبان ابریشمی یا نخی محکم و کلفت می تواند آسان تر باشد. روبان های مخمل، رکس، کتان، حریر، ورجنز و … هم مناسب هستند و روبان هایی که لبه های آن سیم دارد برای شکل دادن نهایی به روبان-به ویژه برای درست کردن دسته گل و برای روی کادو- بسیار عالی است.
اگر می توانید روبان را سفت گره بزنید، برای کارتان مناسب است.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

بعضی از روبان ها خیلی سفت هستند و نمی توانید بدون وسایل کمکی مانند دوخت یا سیم به آنها شکل دهید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۳

توصیه می شود که انواع مختلف روبان با عرض ها و جنس های مختلف را امتحان کنید، تا آن روبانی که دنبالش هستید را پیدا کنید.
به خاطر داشته باشید که هر چه گل یا پایپون بزرگتری بخواهید درست کنید، به طول بیشتری از روبان نیاز دارید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

درست کردن پاپیون (با هر نوع روبان)

گام ۴

مقداری از طول روبان را ببرید. همانطور که در بالا توضیح داده شد، مطمئن شوید که طول بریده شده برای کار شما کافی است. همیشه بیشتر از مقدار مورد نیاز روبان ببرید تا از مقدار اضافی آن، برای درست کردن دنباله های بلند استفاده کنید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۵

روبان را روی یک سطح صاف قرار دهید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۶

هر دو قسمت انتهایی روبان را به وسط آن بیاورد و آنها را روی هم قرار دهید تا دو حلقه و دو دنباله درست شود. اگر حلقه درست نشده، به آن شکل دهید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۷

دقت کنید که حلقه ها و دنباله ها هم طول و هم اندازه باشند و دو طرف کاملاً قرینه باشد.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۸

حلقه سمت چپ را روی حلقه سمت راست تا کنید. سپس این قسمت را به پشت ببرید و از مرکز حلقه خارج کنید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۹

هر دو طرف را بکشید تا از وسط محکم شود.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۱۰

دوباره هر دو طرف را تنظیم کنید تا متقارن باشند. قسمت “شکل دادن به دنباله ها” که در زیر آمده است را نگاه کنید. پاپیون ساده شما آماده است.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

روبان ابریشمی کلفت برای روی جعبه کادو
این پاپیون برای استفاده روی جعبه کادو مناسب است.

گام ۱۱

جعبه کادو -با اندازه متوسط- را بیاورید. روبان دور جعبه پیچیده خواهد شد.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۱۲

۲ متر از روبان ابریشمی تان ببرید. همچنین یک چسب تفنگی و مقداری نوار دوطرفه آماده کنید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۱۳

روبان را دور جعبه بپیچید. کمی چسب به جعبه و به روبان بزنید تا به هم بچسبند اما دنباله روبان را دور نگه دارید. (در ادامه کار، باید با دنباله روبان حلقه درست کنید.)

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۱۴

با روبان یک حلقه درست کنید و آن را به وسط کار-جایی که دو طرف روبان به هم چسبیده بودند- بیاورید و چسب بزنید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۱۵

حلقه را از طول آن چین بدهید و تا کنید و یک حلقه دیگر درست کنید و آن را با چسب در جای خود محکم کنید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۱۶

یک حلقه دیگر به همین روش درست کنید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۱۷

با طرف دیگر روبان هم به همین روش سه حلقه درست کنید و آنها را به وسط جعبه بیاورید و چسب بزنید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۱۸

دنباله نوار را مانند شکل برش های کوچکی بزنید تا کار درست کردن دنباله های بلند پاپیون را هم به پایان برسانید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۱۹

از همان روبان، یک تکه کوچک ببرید و به زیر آن و بالاو پایین مرکز روبان (جایی که حلقه ها به هم می رسند) چسب بزنید و آن تکه را روی این محل بچسبانید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

پاپیون پیچیده شده با سیم
از این پاپیون می توانید برای بسته بندی هدیه، به عنوان گل سر و برای تزیینات جشن استفاده کنید.

گام ۲۰

همان طور که در بالا توضیح داده شد، تکه ای روبان را ببرید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۲۱

نوار را روی یک سطح صاف قرار دهید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۲۲

دو طرف روبان را به وسط آن بیاورید و آن ها را روی هم قرار دهید و با این کار دو حلقه درست کنید که دنباله هم داشته باشند.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم روبان را از وسط آن محکم نگه دارید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۲۳

یک قطعه سیم نازک را محکم وسط پاپیون بپیچید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۲۴

یک تکه روبان یا چسب را روی سیم قرار دهید تا معلوم نباشد. می توانید از روبانی با همان رنگ یا یک رنگ هماهنگ استفاده کنید. این قسمت را بدوزید یا بچسبانید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۲۵

حلقه ها و دنباله های درست شده را تنظیم کنید تا متقارن باشند. قسمت “شکل دادن به دنباله ها” که در زیر آمده است را نگاه کنید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیمپاپیون دو حلقه
پاپیون های دو حلقه بسیار جذاب و زیبا هستند. می توانید از آن برای بستن موها، بسته بندی کادو و تزیین استفاده کنید. این پاپیون ها را هم می توان با روبان یک تکه درست کرد.

گام ۲۶

مقداری از روبان را با طول بسیار زیاد ببرید. برای درست کردن حلقه ها روبان زیادی استفاده خواهد شد. روبان را روی یک سطح صاف قرار دهید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۲۷

روبان را تا کنید تا اولین سری از حلقه ها را درست کنید. سپس سری دوم از حلقه ها را با تا کردن روبان، زیر سری اول درست کنید. حلقه ها را با انگشت در جای خود نگه دارید یا اگر تازه کار هستید از یک دوست کمک بخواهید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم حتی می توانید پاپیون های چند لایه درست کنید اما توصیه می کنیم برای شروع، پاپیون دوحلقه درست کنید تا روش کار را یاد بگیرید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۲۸

با یک سیم نازک وسط آن را ببندید یا اینکه وسط آن را کوک بزنید. اگر می خواهید از سیم استفاده کنید، آن را چند دور بپیچانید. اگر می خواهید آن را کوک بزنید، چند دور نخ را دور آن بپیچانید، سپس آن را کوک بزنید یا اینکه اول کوک بزنید سپس نخ را گره بزنید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۲۹

یک روبان از همان رنگ را برای روی سیم یا دوخت استفاده کنید. این کار، قسمت میانی را می پوشاند و به نظر می رسد که پاپیون با یک تکه روبان درست شده است. این تکه روبان را هم با چسب یا دوخت در جای خود ثابت نگه کنید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۳۰

تمام شد! پاپیون آماده است تا آن را برای مو یا لباس خود یا برای کارهای هنری و یا روی بسته بندی کادو استفاده کنید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گل روبانی
این گل روبانی مثل یک گل بزرگ شکوفا شده به نظر می رسد. می توان از آن برای تزیین، بسته بندی کادو یا به عنوان وسایل تزیینی استفاده کرد.

گام ۳۱

۱۱۵ سانتی متر از روبان را ببرید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۳۲

یک حلقه ۲٫۵ سانتی متری از ۲۰ سانتی متر انتهایی روبان درست کنید و آن را بین انگشت شست و سبابه خود نگه دارید تا در جای خود ثابت بماند.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۳۳

با انتهای آزاد روبان یک حلقه ۲٫۵ سانتی متری دیگر در سمت چپ حلقه قبلی درست کنید و آن را هم با انگشت شست و سبابه خود نگه دارید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۳۴

حالا همین حلقه ها را در سمت راست درست کنید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۳۵

کار درست کردن حلقه ها را به همین صورت ادامه دهید و هر دفعه دو حلقه در هر طرف ایجاد کنید تا تعداد حلقه ها به ۳ تا ۵ جفت در هر طرف برسد.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۳۶

گل را محکم نگه دارید و یک سیم نازک را محکم دور مرکز آن ببندید و سیم اضافی را بچینید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۳۷

برای پوشاندن سیم یک تکه روبان را روی آن قرار دهید و با چسب یا دوخت آن را در جای خود محکم کنید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۳۸

حلقه ها را از هم باز کنید آن ها را طوری تنظیم کنید که کار به شکل گل در بیاید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۳۹

انتهای روبان را برای جلوگیری از ریش ریش شدن، قیچی کنید. البته قبل از اینکار تنظیمات لازم را انجام دهید و بررسی کنید که طول دنباله ها مساوی باشد.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

شکل دادن به دنباله های روبان
به جز حلقه ها، درست کردن دنباله های روبان هم مهم است و باید این قسمت را شسته و رفته در بیاوریم.

گام ۴۰

اطمینان حاصل کنید که در هنگام درست کردن پاپیون، دنباله های آن به اندازه کافی بلند است. اگر کمی بلند باشند می توانید آنها را کوتاه کنید اما اگر کوتاه باشد و بخواهید آنها را کمی بلند تر کنید، ممکن است حلقه ها خراب شوند.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

گام ۴۱

دنباله ها را ببرید. این کار از ریش ریش شدن روبان جلوگیری می کند و کار نهایی تر و تمیزتر به نظر می رسد. از یک قیچی مناسب برای بریدن پارچه استفاده کنید. دنباله ها را می توانید به دو روش متمایز قیچی کنید:

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیممورب
به سادگی دنباله های روبان را در امتداد قطر آن برش بزنید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیمV شکل
یک نقطه در وسط انتهای روبان را انتخاب کنید و به صورت مورب از سمت چپ تا این نقطه و سپس از سمت راست تا این نقطه را برش بزنید و با دقت قطعه برش داده شده را از روبان جدا کنید.

چگونه با روبان گل و پاپیون تزیینی درست کنیم

نکات و هشدارها

اگر می خواهید از چسب استفاده کنید، آن را روی یک ناحیه کوچک از روبان تست کنید و اجازه دهید خشک شود. اگر چسب خشک شده روی روبان معلوم بود، باید آن را بپوشانید یا از یک نوع چسب دیگر استفاده کنید.

برای این که طول مورد نیاز روبان را تخمین بزنید، می توانید ابتدا آن را دور جعبه ببندید و سپس پاپیون درست کنید. به این صورت که پاپیون را دور یک جعبه یا هدیه با سایز متوسط، شل ببندید، سپس برای هر طرف، ۶۰ سانتی متر اضافی برای درست کردن پاپیون در نظر بگیرید.

تا حالا با روبان پاپیون و گل درست کردید؟ این چگونه چقدر بهتون کمک میکنه؟

منابع

wikiHow

به اشتراک گذاری

درباره نویسنده

۲ دیدگاه

  1. ممنون از سایت خوب شما عالی بود پمپ واکیومhttps://parsvacuumpumps.com/%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D9%85%DA%A9%D8%B4-%DB%B3%DB%B8%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8/

شما هم نظر دهید