گام ۱

لوله دستمال را با دستمال کاغذی یا پنبه پر کنید.

ساخت پرنده با لوله دستمال کاغذی

گام ۲

لوله را با رنگ سفید رنگ کنید.

ساخت پرنده با لوله دستمال کاغذی

گام ۳

سپس لوله را با رنگ زرد رنگ کرده و بگذارید که چند دقیقه خشک شود.

ساخت پرنده با لوله دستمال کاغذی

گام ۴

به هر دو طرف لوله، پر بچسبانید.

ساخت پرنده با لوله دستمال کاغذی

گام ۵

دو چشم بزرگ و لغزنده، روی لوله دستمال بچسبانید.

ساخت پرنده با لوله دستمال کاغذی

گام ۶

با یک ربان قرمز رنگ، پاپیون درست کنید و بچسبانید.

ساخت پرنده با لوله دستمال کاغذی

گام ۷

منقار پرنده را با دو مثلث مقوایی درست کنید.

ساخت پرنده با لوله دستمال کاغذی

گام ۸

تکه بالایی و پایینی منقار را با جفت کردن مثلث بزرگ تر در قسمت زیر و کوچکتر در بالا، بچسبانید.

ساخت پرنده با لوله دستمال کاغذی

گام ۹

برای پرنده با پر یک دم درست کنید.

ساخت پرنده با لوله دستمال کاغذی

گام ۱۰

منقار پرنده را نارنجی کنید.

ساخت پرنده با لوله دستمال کاغذی

گام ۱۱

برای پرنده پا درست کنید و به رنگ نارنجی درآورید و بچسبانید.

ساخت پرنده با لوله دستمال کاغذی

نکات و هشدارها

کودکان توجه داشته باشند که در هنگام استفاده از وسایل خطرناک، از بزرگتر ها کمک بگیرند. چسب حرارتی و قیچی، از وسایلی هستند که باید با کمک پدر و مادر، از آنها استفاده کنید.

منابع

wikihow.com

به اشتراک گذاری

درباره نویسنده

شما هم نظر دهید