شیر خشک

گام ۱

دست هایتان و شیشه شیر را بشویید.

آماده کردن شیر برای کودک

گام ۲

اگر آب منطقه شهری شما تمیز بود، مقداری آب از شیر آب داخل شیشه شیر بریزید. در غیر این صورت، از آب تصفیه شده یا آب معدنی استفاده کنید.

آماده کردن شیر برای کودک

گام ۳

با مطالعه برچسب روی شیر خشک، میزان شیر خشک لازم برای هر شیشه را ببینید.

آماده کردن شیر برای کودک

گام ۴

مقدار لازم پودر شیر را با قاشق مخصوص آن بردارید.

آماده کردن شیر برای کودک

گام ۵

پود را داخل شیشه بریزید. درب شیر خشک را ببندید.

آماده کردن شیر برای کودک

گام ۶

درب شیشه شیر را ببندید.

آماده کردن شیر برای کودک

گام ۷

نوک پستانک شیشه شیر را با انگشت نگه دارید و شیشه را محکم تکان دهید تا پودر کامل حل شود.

آماده کردن شیر برای کودک

گام ۸

درپوش روی پستانک را قرار دهید و آن را در یخچال نگه دارید.

آماده کردن شیر برای کودک

شیر مایع

گام ۹

دست ها و شیشه شیر را بشویید.

آماده کردن شیر برای کودک

گام ۱۰

مقداری شیر را به دلخواه، در شیشه شیر بریزید.

آماده کردن شیر برای کودک

گام ۱۱

سه برابر مقدار شیر، آب داخل شیشه بریزید.

آماده کردن شیر برای کودک

گام ۱۲

نوک پستانک شیشه شیر را با انگشت نگه دارید و شیشه را محکم تکان دهید.

آماده کردن شیر برای کودک

گام ۱۳

درپوش روی پستانک را قرار دهید و آن را در یخچال نگه دارید.

آماده کردن شیر برای کودک

شیر مادر

گام ۱۴

وسایل مورد نیاز، از جمله شیردوش، مخزن شیر و شیشه شیر را بشویید.

آماده کردن شیر برای کودک

گام ۱۵

شیر را با وسایل مورد نظر بدوشید.

آماده کردن شیر برای کودک

گام ۱۶

شیر را داخل شیشه شیر بریزد و پستانک را روی آن قرار دهید.

آماده کردن شیر برای کودک

گام ۱۷

درپوش روی پستانک را قرار دهید.

آماده کردن شیر برای کودکآن را در یخچال نگه دارید.

آماده کردن شیر برای کودک

گرم کردن شیر

گام ۱۸

کاسه ای را با آب بسیار گرم و نه داغ، پر کنید.

آماده کردن شیر برای کودک

گام ۱۹

شیشه شیر را وسط کاسه قرار دهید.
ارتفاع آب داخل کاسه باید تا نصف شیشه شیر باشد. بگذارید ۳ تا ۵ دقیقه شیشه در همانجا بماند.

آماده کردن شیر برای کودک

گام ۲۰

شیشه را تکان دهید تا شیر داغ شده و سرد، با هم مخلوط شوند و دوباره شیشه را داخل کاسه قرار دهید.

آماده کردن شیر برای کودک

گام ۲۱

چند دقیقه بعد شیشه را از داخل کاسه بردارید.

آماده کردن شیر برای کودک

گام ۲۲

درپوش روی پستانک را برداشته و چند قطره شیر از پستانک به روی پشت دست خود بریزید و میزان گرمای شیر را تست کنید.

آماده کردن شیر برای کودک

نکات و هشدارها

شیر را می توانید برای ۲۴ ساعت، در یخچال نگه دارید.

شیر خشک در آب گرم بهتر حل می شود.

مقدار آب مورد نیاز در انواع مختلف شیر خشک، متفاوت است. بهتر است قبل از اضافه کردن آب، توضیحات روی بسته شیر خشک را بخوانید.

هیچگاه شیر را داخل مایکروفر گرم نکنید. مایکروفر باعث می شود که نقاط بسیار داغی در شیر ایجاد شود که باعث سوختن دهان کودک می شود.

تا یک سالگی، به کودک شیر گاو ندهید.

برای تغذیه کودکتون از چه شیری رو بهترین شیر می دونید؟

منابع

wikiHow

به اشتراک گذاری

درباره نویسنده

شما هم نظر دهید