۱

وفق دادن خود با تغییر محیط کار
مطالعه و تحقیق کنید. اگر تغییری در محیط کارتان دیدید که مجبور به پذیرش آن هستید، در موردش مطالعه کنید. افرادی که انتظار چنین تغییراتی را دارند اغلب آن را پیش بینی می کنند و پیش بینی خود را -که یک منبع خوب برای یادگیری است- منتشر می کنند. همچنین می توانید در مورد آن تحقیق کنید تا در مورد آن یاد بگیرید.

۲

وفق دادن خود با تغییر محیط کار
پیرامون آن پرس و جو کنید. اگر قوانین یا ایده هایی در این مورد وجود دارد پرس و جو کنید تا آن ها را یاد بگیرید. هر چه بیشتر یاد بگیرید، تصور کلی تان در این مورد بهتر می شود.

۳

وفق دادن خود با تغییر محیط کار
به همه چیز نگاهی مثبت داشته باشید. فقط به خاطر اینکه شرکت تان به خاطر حفظ محیط زیست شما را به استفاده کمتر از کاغذ تشویق می کند نباید عصبانی شوید. آن را به عنوان یک نشانه خوب بگیرید؛ مثلاً فکر کنید که دارید وظیفه تان را نسبت به نسل آینده انجام می دهید.

۴

وفق دادن خود با تغییر محیط کار
مغرورانه استدلال نکنید. این تغییرات، با دلیل، اتفاق می افتند و معمولاً ماندنی هستند. پس داد و فریاد در این مورد جواب نمی دهد. اگر می خواهید چیزی در این رابطه بگویید، مودبانه این کار را انجام دهید. آنها حتماً منطقی پشت انجام این کار دارند.

نکات و هشدارها

ممکن است کنار آمدن با همه چیز کمی طول بکشد. فکر نکنید که می توانید به یک باره این کار را انجام دهید.

ممکن است بخواهید برای سر در آوردن از مسائل مرخصی بگیرید.

خودتان را برای چیزی که قادر به مقابله با آن نیستید اذیت نکنید. هر شخصی منحصر به فرد است، بنابراین مهم نیست که اشخاص دیگر قبل از شما چه کاری انجام داده اند.

منابع

http://www.wikihow.com/Adapt-to-Changes-in-a-Business-Environment

به اشتراک گذاری

درباره نویسنده

شما هم نظر دهید