۱

نوارهای باریک بالای پرده
هم پارچه های ظریف و هم پارچه های ضخیم برای این منظور مناسبند. با اندازه گیری طول و عرض پنجره محاسبه کنید که به چه مقدار پرده نیاز دارید. برای تزیین کامل، عرضش را دو برابر انتخاب کنید. برای مثال، اگر عرض پنجره ی شما ۹۰ سانت است، یک قطعه ی ۱۸۰ سانتی یا دو قطعه ی ۹۰ سانتی ببرید. برای ایجاد نوارها تقربا یک متر اضافه بگذارید.

۲

نوارهای باریک بالای پرده
با پیچاندن متر دور میله ی پرده، اندازه ی مورد علاقه ی خود برای نوارها را محاسبه کنید. پرده باید ۵ سانت بالاتر از پنجره قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که چهارچوب پنجره دیده نمی شود. ۸ یا ۱۰ سانت طول، برای حرکت آسان نوارها خوب است. عرض این نوارها را ۳ یا ۶ سانت در نظر بگیرید. الگوی قطعه های خود را تهیه کنید. طول و عرض را در ۲ ضرب کنید، به بالا و پایین ۵ سانت و به اطراف ۱ سانت جای درز اضافه کنید. با توجه به عرض پرده تان بین ۵ تا ۱۰ نوار آماده کنید.
پرده تان را مطابق اندازه های پنجره و جای درزها به این صورت ببرید: برای تمام اطراف ۳ سانت جای درز و ۵ سانت برای لبه قرار دهید. برای هر پرده نمایی به بلندی ۱۰ سانت و عرضی برابر عرض پرده ببرید.

۳

نوارهای باریک بالای پرده
لبه های پرده را به اندازه دو تا ۱٫۵ سانت تا کرده و بدوزید. این کار را تا انتهای پرده ادامه دهید.

۴

نوارهای باریک بالای پرده
با تا کردن طول پارچه نوارها از وسط، نوار را آماده کنید. به فاصله ی ۱ سانت از لبه های آن ها را بدوزید و به رو برگردانید و جای درزها را اتو کنید. مطابق شکل هر نوار را از وسط تا و اتو کنید.

۵

نوارهای باریک بالای پرده
نوار های تا شده را به بالای پرده سنجاق کنید. محل تا شده نوار باید رو به پایین (در تصویر FOLD) مقابل طول پرده و به فاصله ی ۳ سانت از درزهای بالای لبه پرده باشد. یک نوار را با لبه ی کنار پرده هم ردیف کنید. با توجه به عرض پرده، نوارهای باقی مانده را با فاصله ی ۷ تا ۱۲ سانت از یکدیگر، قرار دهید.

۶

نوارهای باریک بالای پرده
قطعه پارچه ای که به عرض ۱۰ سانت به عنوان نمای پرده بریده بودید روی نوارها و طوری قرار دهید که روی پارچه زیر باشد (مانند شکل). این پارچه را با لبه پرده هم ردیف کنید و اجازه دهید که درزها ۳ سانت روی هر لبه بیایند. آن را بچسبانید و با فاصله ی ۳ سانت از بالا، بدوزید.

۷

نوارهای باریک بالای پردهوقتی نمای پرده را دوختید آن را به رو برگردانید و اتو کنید. پایین و اطراف نما را از هر طرف ۳ سانت به زیر، تا کرده و اتو کنید.

۸

نوارهای باریک بالای پرده
تمام اطراف پارچه نما را تمیزدوزی کنید.

۹

نوارهای باریک بالای پرده
پرده ی خود را آویزان کنید و با تا کردن پارچه به طوری که لبه پرده مماس با زمین یا لبه پنجره باشد، آن را علامت بزنید. پرده را از میله درآورید، لبه را به داخل تا و اتو کنید و آن را بدوزید تا آماده شود.

منابع

eHow

No votes yet.
Please wait...
به اشتراک گذاری

درباره نویسنده

شما هم نظر دهید