۱

نخی که زیپ خراب را به سویشرت متصل کرده بشکافید. درز را صاف نگه دارید و با دقت هر قسمت از دوخت را با بشکاف پاره کنید. نخ های پاره شده را بیرون بکشید و دور بیندازید. این کار را برای زیپ هر دو طرف انجام دهید.

۲

زیپی با همان طول زیپ خراب تهیه کنید و آن را باز کنید و دو طرف آن را از هم جدا کنید. زیپ جدید را در جای زیپ قبلی قرار دهید. مطمئن شوید که زیپ را پشت و رو نگذاشته اید و قسمت روی آن جلوی سویشرت قرار دارد. زیپ را در جای خود نگه دارید و با سنجاق محکم کنید. وقتی سنجاق ها را متصل می کنید آن را صاف نگه دارید. همین کار را برای طرف دیگر زیپ هم انجام دهید.

۳

از یک چرخ خیاطی برای دوختن دو نیمه زیپ به پارچه استفاده کنید. دوخت را در طرف داخلی پارچه انجام دهید. تا جایی که می توانید دوخت را مطابق دوخت زیپ اصلی انجام دهید.

۴

پارچه را برگردانید، طوری که روی سویشرت به طرف بالا باشد. دوخت نهایی تزئینی را نزدیک درز لباس و روی کار انجام دهید، طوری که در امتداد همان دوخت قبلی که داخل کار انجام دادید باشد. نخ های اضافی را قیچی کنید.

منابع

eHow

No votes yet.
Please wait...
به اشتراک گذاری

درباره نویسنده

شما هم نظر دهید