مدل موی زیبا دم اسبی با پیچ و تاب

۱

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیم
موهایتان را فر کنید و به آنها اسپری مو بزنید.

۲

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیمموها را به حالت دم اسبی یک طرف سرتان جمع کنید و با یک کش مو ببندید.

۳

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیماز بالای کش، موها را به دو قسمت تقسیم کنید.

۴

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیمقسمت پایین موها را از زیر، وارد حفره ایجاد شده کنید.

۵

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیمقسمت دم اسبی را بکشید تا سفت شود.

۶

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیمیک دسته از قسمت پیچ خورده بیرون بکشید تا ظاهر پُر و شلی داشته باشد.

۷

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیمیک بخش از پشت موهای دم اسبی بگیرید و دور کش مو بپیچانید. سپس آن را با گیره مو ببندید. حالا آماده رفتن هستید!
این یک مدل جدید از دم اسبی قدیمی است که می توان برای عروسی درست کرد و تمام شب روی سر ثابت می ماند. اسپری مو هم کمک می کند و ضرری ندارد.

مدل موی زیبا تاج گیس بافت دوتایی

۸

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیمموهایتان را فر کنید و به آنها اسپری مو یا بزنید.

۹

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیمیک دسته ۲ – ۳ سانتی متری از زیر هر کدام از گوش هایتان بگیرید و آنها را تا پایین ببافید.

۱۰

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیماولین دسته بافته شده را از پشت گوش تان بکشید و به سمت دیگر سر تان ببرید و با گیره مو ببندید. گیره ها را طوری روی قسمت بافته شده بزنید که معلوم نباشند.

۱۱

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیمهمین کار را با طرف دیگر موهایتان هم انجام دهید. دسته های بافته شده را با گیره های بیشتری محکم کنید.

۱۲

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیمموهایتان را روی قسمت های بافته شده بیاورید تا انتهای آنها معلوم نباشد. از اسپری مو برای ثابت کردن موها استفاده کنید.

۱۳

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیمبه جای این مدل می توانید موهایتان را به یک سمت جمع کنید تا ظاهر آن شبیه دم اسبی از بغل باشد.
این مدل خیلی آسان است، اما واقعاً زیبا و جالب است و تمام شب ثابت می ماند. با این حال اگر موهایتان خیلی نرم است، از مقدار کافی اسپری مو استفاده کنید.

مدل موی زیبا پیچیدن به بالا همراه با تاج گل

۱۴

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیمموهایتان را فر کنید و به آنها اسپری مو بزنید.

۱۵

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیمموها را از پشت جمع کنید و شروع به پیچیدن آنها به سمت بالا کنید.

۱۶

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیمپیچیدن را ادامه دهید تا به پایین گردن تان برسید.

۱۷

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیماز چند گیره مو برای بستن قسمتهای پیچیده شده، به پشت سرتان استفاده کنید. اگر گیره ها را پشت این قسمت ها بزنید، دیده نمی شوند.

۱۸

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیماز اسپری مو برای ثابت نگه داشتن موهایتان استفاده کنید.

۱۹

چگونه چند مدل موی زیبا برای جشن درست کنیماز یک رشته یا تاج گل استفاده کنید، آن را بالای قسمت پیچیده شده موهایتان قرار دهید و با تعدادی گیره مو محکم ببندید.
این مدل را می توانید برای عروس، ساقدوش یا حتی برای شرکت در یک رویداد زیبا درست کنید.

منابع

eHow

Rating: 2.5. From 2 votes.
Please wait...
به اشتراک گذاری

درباره نویسنده

شما هم نظر دهید