۱

سمت باز شدن در را بررسی کنید. اگر در رو به داخل باز می شود شانس آورده اید، ارزش امتحان کردن را دارد. اما اگر در رو به بیرون باز می شود بیخود تلاش نکنید، در نهایت پای شما می کشند اما در باز نمی شود.

۲

قاب و جنس در را ارزیابی کنید. بعضی از درها نازک هستند، اما برخی دیگر برای یک عمر ساخته شده اند. به جنس در و قاب آن نگاهی کنید تا مقدار زور مورد نیاز را ارزیابی کنید. درهای توخالی و نازک اغلب داخل منازل و برای اتاق ها استفاده می شوند. این درها از پایین ترین سطح امنیت برخوردار هستند و با کمترین فشار و زور می شکنند. درهای توپر با روکش در دو طرف به فشار متوسط، درهای توپر چوبی به فشار متوسط تا زیاد و درهای فلزی به فشار خیلی زیاد و ابزار مخصوص نیاز دارند و اغلب با ضربه و لگد نمی توان از آنها گذشت.

۳

شکننده ترین بخش در را بیابید. هر دری دارای یک بخش ضعیف است که با فشار می توان آن را تخریب کرد. ضعیف ترین قسمتهای در شامل قفل، لولا و قاب می شود. آیا قابش ضعیف است؟ اگر قاب از چوب سبک ساخته شده باشد و در قفل محکمی دارد احتمالا می توانید با ضربه قاب را بشکنید. آیا لولا و قفل ضعیف هستند؟ اغلب درهای سنگین لولای ضعیفی دارند.

۴

بر نقطه ی زیر دستگیره ی در تمرکز کنید. در این نقطه باید بیشترین نیرو را وارد کنید. دو تا سه نفس عمیق بکشید و آماده باشید.

۵

در موقعیت قرار گیرید. به پهلو بایستید. پای غالب خود را در نزدیکی در به فاصله ی چند سانتی متر قرار دهید. باید به قدری به در نزدیک باشید که بتوانید با پای خود در راحت ترین وضعیت ممکن به در نیرو وارد کنید.

۶

پای خود را بلند کنید و ضربه را وارد کنید. با پای غالب خود درست زیر دستگیره ضربه بزنید. در هنگام ضربه باید جرم شما به جلوی پای پشتی تکیه کند. تا حد ممکن مستقیم بایستید و در هنگام ضربه به عقب خم نشوید. بهتر است با پاشنه ی پا ضربه را وارد کنید تا بیشترین نیرو اعمال شود و آسیبی نیز به خودتان نرسد.

۷

اگر در هنگام ضربه حس کردید که در کمی به داخل خم شد، باز هم به همین نقطه ضربه وارد کنید. اغلب درها با چند لگد درست می شکنند و می توانید از سوراخ ایجاد شده در قاب یا باز شدن در به دلیل شکستگی کامل قفل وارد محل شوید.

۸

اگر متوجه شده اید که در قابل شکستن است، اما در هنگام ضربه هیچ تغییری نمی کند ضربه به یک نقطه ی آسیب پذیر دیگر را امتحان کنید یا از مدل دیگری از لگد استفاده کنید.

۹

لگد از پشت را امتحان کنید. پشت به در بایستید و مانند چهارپایان درست زیر دستگیره ضربه بزنید. این روش فشار و نیروی زیادی به در وارد می کند. می توانید دست خود را روی شانه ی کسی بگذارید یا روی میز محکمی در جلو خود قرار دهید تا استوارتر نیرو را وارد کنید. قبل از زدن ضربه ی اصلی برای جلوگیری از آسیب به خودتان این روش را امتحان کنید.

۱۰

ضربه از جلو را امتحان کنید. ضربه از جلو به محکمی ضربه از پهلو نیست اما دقت نشانه گیری بیشتری دارد. مقداری از در دورتر بایستید و با پای غالب دقیقا زیر دستگیره ضربه وارد کنید. ضربه به در با پاشنه را امتحان کنید. این روش بدون تمرین توصیه نمی شود زیرا نیروی کمتری به در وارد می شود و ریسک آسیب به انگشت شست به دلیل برخورد با دستگیره بالا است.

۱۱

از وارد کردن ضربه های بیجا به دری که نمی شکند اجتناب کنید. اگر با چند ضربه ی محکم نتوانستید در را باز کنید، با ادامه دادن به این تقلا خود را خسته نکنید. یافتن راه های دیگر مثل پنجره را امتحان کنید. در غیر این صورت از ابزارهایی مانند تبر و چکش برای شکستن در استفاده کنید.

مراجع

http://www.wikihow.com/Kick-Down-a-Door

به اشتراک گذاری

درباره نویسنده

کارشناس مترجمی انگلیسی از دانشگاه اصفهان و کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه کاشان

شما هم نظر دهید