چگونه فارنهایت و سانتیگراد را به هم تبدیل کنیم

چگونه فارنهایت و سانتیگراد را به هم تبدیل کنیم

درجه حرارت فر برای پختن انواع شیرینی و کیک یکی از ضروری ترین نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به علاوه در دستور پخت انواع شیرینی در منابع مختلف با دو درجه حرارت فارنهایت و سانتی گراد رو به رو می شویم که بسته به قابلیت فری که در اختیار داریم ممکن است نیاز به تبدیل این دو به یکدیگر داشته باشیم. در این چگونه شما را با فرمول های تبدیل این دو درجه به هم با مثال آشنا می کنیم.

چگونه

۱
حرف F (اف) علامت فارنهایت و حرف C (سی) علامت سانتیگراد است و اگر بخواهیم بدانیم ۲۵۰ درجه سانتیگراد چند درجه فارنهایت می شود مقدار آن را در فرمول فوق می گذاریم و عمل می کنیم:بنابراین همیشه ۲۵۰ درجه سانتیگراد ۴۸۲ درجه فارنهایت می شود و بالعکس.

۲

اگر بخواهیم بدانیم ۳۵۰ درجه فارنهایت چند درجه سانتیگراد می شود مقدار آنرا در فرمول:می گذاریم و نتیجه را به دست می آوریمبنابراین درجه حرارت مورد دستور را که به فارنهایت گفته شده است ابتدا منهای ۳۲ می کنیم و باقیمانده را در ۵ ضرب و حاصل را بر ۹ تقسیم می نماییم نتیجه اینکه درجه حرارت لازم به سانتیگراد از فارنهایت به دست می آید.
چنانچه که در مثال فوق ۳۵۰ درجه فارنهایت را که منهای ۳۲ می کنیم حاصل ۳۱۸ می شود و این عدد را در ۵ ضرب و حاصل را که ۱۵۹۰ است به ۹ تقسیم میکنیم نتیجه آن ۱۷۶ درجه سانتیگراد می شود.

۳

فرمول تبدیل کلوین و فارنهایت به یکدیگر
کلوین به فارنهایتفارنهایت به کلوین


منابع

آشپزی

عضویت در خبرنامه