گام ۱

برای بستن هدیه ابتدا همه وسائل کارتان را روی یک سطح صاف و تمیز در دسترستان قرار دهید. به یاد داشته باشید پیش از بستن هدیه برچسب قیمت را از روی آن بردارید.

گام ۲

جعبه حاوی هدیه را روی کاغذ کادو قرار دهید و کاغذ را روی آن بیاورید تا حداقل ۵ سانت روی جعبه همپوشانی ایجاد شود. سپس مطمئن شوید کاغذ کادو از هر طرف که در دو انتهای جعبه تا می شود روی هم بیاید و جایی از جعبه نمایان نباشد.

گام ۳

به کمک یک مداد محلی را که دو سرِ کاغذ کادو روی هم می آیند (۵ سانت همپوشانی ایجاد می کنند) علامت بزنید.
یک خط کش می تواند راهنمای شما برای کشیدن خطی راست و بریدن صاف و تمیز اضافه کاغذ باشد.

گام ۴

اطراف کاغذ کادو را کاملا صاف و تمیز ببرید و دقت کنید اندازه آن خیلی بلند نباشد تا مانع بسته بندی صاف و هموار جعبه شود و خیلی کوتاه نشود که کاملا جعبه را بپوشاند.

گام ۵

پس از اینکه جعبه هدیه را داخل کاغذ کادو قرار دادید، یک لبه کاغذ را تا وسط آن بیاورید و با نوار چسب محکم کنید. سپس لبه مقابل را کمی (حدود ۲ سانت) تا بزنید و روی لبه قبلی بیاورید و با نوار چسب بچسبانید.

گام ۶

جعبه هدیه را طوری مقابلتان قرار دهید که لبه کوتاه تر رو به روی شما باشد. سپس لبه های بلند را از چپ و راست به سمت داخل تا بزنید به شکلی که دو زبانه در بالا و پایین ایجاد شود. لبه ها را آنقدر محکم نکشید که کاغذ کادو پاره شود و نه آن قدر شل بگذارید که کاملا صاف نشود؛ حالا این لبه را هم بچسبانید.

گام ۷

زبانه ای که در بالا تشکیل شده به سمت پایین تا بزنید و کاملا صاف، چسب بزنید.
زبانه پایینی را نیز بدون چین خوردگی روی قبلی بیاورید و بچسبانید.

گام ۸

برای سمت دیگر هم همین کار را انجام دهید.

گام ۹

بسته را طوری قرار دهید تا سمت بدون درز آن پایین قرار گیرد.

گام ۱۰

یک روبان بلند را از زیر بسته بندی تان به سمت روی درز بیاورید و با جا به جا کردن آن روبان را زیر کادو ببرید.

گام ۱۱

جعبه را برگردانید تا سمت بدون درز مقابلتان قرار گیرد و روبان را به شکل پاپیون روی آن گره بزنید.

گام ۱۲

اگر می خواهید از یک کارت روی کادوتان استفاده کنید؛ آن را زیر روبان قرار دهید و به کمک نوار چسبی که آن را زیر کارت چسبانده اید ثابت کنید.

نکات و هشدارها

اگر هدیه شما مکعب شکل نیست یا جعبه ندارد؛ یک جعبه پیدا کنید و هدیه تان را در آن قرار دهید.

می توانید روی بسته بندی تان را برای جذابتر شدن یک لایه سلفون بکشید.

منابع

ehow.com

به اشتراک گذاری

درباره نویسنده

شما هم نظر دهید