Author مهدی قطبی

بیماریها درمان ویروس زیکا

ویروس زیکا در بسیاری از کشورهای جهان شیوع پیدا کرده است و درمان قطعی برای این بیماری هنوز کشف نشده است. این ویروس توسط پشه به انسان منتقل می شود عوارض خطرناکی مانند میکروسفالی (کوچکی جمجمه و اختلال رشد مغزی) ایجاد می کند. در حالی که همچنان ایران در وضعیت تقریبا امن و بی خطر در شیوع زیکا قرار دارد، برای آگاهی بخشی بیشتر، در این چگونه به روشهای بهبود یافتن از این ویروس پرداخته می شود.