Author سعیده بریانیان

کارشناس مترجمی انگلیسی از دانشگاه اصفهان و کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه کاشان

انرژی

در خانه های بدون عایق، یک چهارم گرما از طریق سقف از دست می رود. عایق بندی سقف و کف اتاق های زیر شیروانی راهی موثر در کاهش هدر رفت انرژی است. سقف خانه ها به دو نوع شیروانی و مسطح تقسیم بندی می شود. در ادامه با روش عایق بندی هر کدام آشنا می شویم. عایق بندی سقف حداقل برای 40 سال موثر است و چندین برابر هزینه ی خود را برمی گرداند.

آب

وقتی صحبت از صرفه جویی در آب و حفظ ذخایر آبی به میان می آید، اقدامات لازم باید از داخل خانه شروع شود. آموزش صرفه جویی به کودکان در مورد حفظ یکی از مهمترین منابع کره ی ما، یکی از راحت ترین کارها است. می توانیم همه با هم نسل آینده را به نحوی اموزش دهیم که جانشین خوبی بر روی زمین باشند.

آب

شستشوی لباس مقدار قابل توجهی آب مصرف می کند. برای مثال مدل های قدیمی تر ماشین لباسشویی بیش از 50 گالن آب در هر چرخه ی شستشو استفاده می کند. این امر می تواند هزینه های قابل توجهی را به قبض آب شما اضافه کند، اما فراتر از هزینه، در وضعیت فعلی بحران آب صرفه جویی در مصرف آب ضرورت دارد.

آب

در حالی که شستن ماشین در خانه از نظر پرداخت پول به کارواش بهتر است، اما مقدار بیشتری آب مصرف می شود و برای محیط زیست خوب نیست. متوسط مصرف آب برای شستن ماشین مقدار حیرت انگیز 40 تا 140 گالن است. در مکان هایی که دچار خشک سالی هستند یا باید در حفظ آب تلاش کرد، شستن ماشین می تواند بسیار مشکل آفرین باشد. با استفاده از روش های زیر در مصرف آب برای شستشوی ماشین صرفه جویی کنید.

انرژی

کاهش میزان انرژی و رد پای کربن هرکس هر روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. یکی از راه های ساده ی بهبود بهره وری انرژی در خانه نصب لامپ کم مصرف به جای لامپ رشته ای معمولی است. اما لامپ کم مصرف چیست و چگونه کار می کنند؟ چرا مصرف انرژی آنها کمتر است؟

1 2 3 44